maatwerk

Elk spel is anders

Een snel spel vraagt vooral om korte woorden, een strategisch spel vooral om compleetheid van de woordenschat.

Wij maken voor in overleg met de bedenkers van het spel de woordenlijst op maat. De meeste klanten gaan dan toch uit van de algemene basis, maar vragen om een aantal aanpassingen.

De doelgroep

Het Nederlands kent ook letters met accenten en niet-letters, zoals de e-trema (geëerd), het koppelteken (zee-egel) en het aanhalingsteken (oma's) het meest voorkomt. In de meeste spellen worden deze letters 'platgeslagen'.

Prima voor spellen die als ontspanning bedoeld zijn. Is het een educatieve toepassing, dan kan het van betekenis zijn om die bijzondere tekens juist een belangrijke plaats te geven, net als het verschil tussen hoofd- en kleine letters.

En wat doe je met de 'ij'? Is dat één, of zijn het twee letters?

De omzetting van de lijst naar het gewenste formaat nemen wij voor ons rekening.

De taal

Elke taal heeft andere letters en een andere gemiddelde letterfrequentie. Zo kan elke taal ook een andere manier van 'platslaan' hebben. Voor een aantal talen is dat voor het spel Scrabble vastgelegd, maar elk spel mag dat natuurlijk anders doen.

Om hier bij te helpen leveren we altijd de letterfrequentie mee in onze woordenlijsten

De omvang van de lijst

Sommige lijsten worden beperkt door het minimale en maximale aantal letters; dat perkt de omvang van de lijst in. Maar mogen er erg lange woorden voorkomen, dan kan de lijst wel eens groter worden dan de techniek van een mobieltje aan kan.

Het is dan van belang om de op te nemen woorden te selecteren. Om dit mogelijk te maken tellen we ook hoe vaak een woord in de praktijk van de taal voorkomt.

onze lijsten

Voortdurende groei

Voor het complete overzicht van onze woordenlijsten verwijzen we graag naar onze internationale site met de naam SpellOnIt.

De vele talen hebben we als TaalTik allemaal zelf verzameld en beoordeeld, of laten beoordelen. Hierdoor zijn ze vrij van claims en rechten van derden. De kwaliteit en omvang neemt voortdurend toe door de feedback van de spelers en doordat we voortdurend de talen blijven verzamelen.

Om zeker te stellen dat u over het beste kunt beschikken, krijgt u bij elke woordenlijst zonder meer een jaar lang bijgewerkte versies.

Hoe we verzamelen

Overnemen vanuit een woordenboek of andere bron is niet raadzaam, omdat dat plagiaat is, en strafbaar.

Onze computers struinen daarom voortdurend het internet af op zoek naar documenten waarin de al bekende woorden staan. In de documenten die ze vinden, staan weer nieuwe woorden, waar ze dan ook weer naar op zoek gaan.
De gevonden documenten worden opgedeeld in zinnen, en elke zin wordt bekeken of die voor minstens 80% in die taal is. Zo ja, dan gebruiken we deze zin.
Zo hebben we alleen woorden die ook in de praktijk bestaan. Geen woorden die alleen maar in woordenboeken bestaan, maar in de praktijk niet (meer) gebruikt worden.

ons aanbod

Investeren of samenwerken

U kunt investeren, en lijsten bij ons kopen. We kunnen ook een samenwerking aangaan, waarbij wij de lijsten leveren, en u daarvoor een deel van de inkomsten teruggeeft.

De keus is aan u.

Ook voor andere soorten overeenkomsten staan we open. Dan onderhandelen we om tot een optimum te komen voor beide partijen.


Vragen of suggesties over de dienstverlening?